Kimonos

A few spring sketches of a lady in a kimono.